درباره همایش > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

در عصر اینترنت کسب ثروت به روش های پدرانمان غیر ممکن است. ( عمومی)

1397/02/09
آقای مهندس ابوالحبیب

ظرفیت 2000 نفر

در عصر اینترنت کسب ثروت به روش های پدرانمان غیر ممکن است.

لينك اصلي

داده کاوی ( تخصصی)

1397/02/09
خانم مهندس باقری
ظرفیت 30 نفر

داده کاوی ( تخصصی)

لينك اصلي

18 راهکار کاربردی مهندسی فروش در فضای مجازی (عمومی)

1397/02/11
آقای مهندس حوریزاده
ظرفیت 2000 نفر

18 راهکار کاربردی مهندسی فروش در فضای مجازی (عمومی)

لينك اصلي

NO SQL (تخصصی)

1397/02/11
خانم مهندس باقری
ظرفیت 30 نفر

no sql

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر 

همایش روز جهانی دختران و فناوری اطلاعات و ارتباطات
دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی 
اردیبهشت 97